Salvame AB

Vi hjälper dig

Salvame AB är ett nystartat företag som erbjuder kommuners socialtjänst boende och omsorg för deras ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheten utgår och är centrerad till HVB hemmet Tegelladan i Skurups kommun. Salvame betyder jag hjälper dig  och skall visa på den inriktning som ägarna vill att bolaget skall ha. Att finnas som en trygg service till socialtjänsten utifrån socialtjänstens behov och till tryggt  stöd och hjälp till de ensamkommande barn och ungdomar som är socialtjänstens ansvar.