Salvame AB

Vi hjälper dig

Salvame AB är ett företag som sedan 2016 erbjuder kommuners socialtjänst boende, omsorg och behandling för barn och ungdomar. Verksamheten utgår och är centrerad till HVB hemmet Tegelladan i Skurups kommun. Salvame betyder jag hjälper dig  och skall visa på den inriktning som ägarna vill att bolaget skall ha. Att finnas som en trygg service till socialtjänsten utifrån socialtjänstens behov och till tryggt  stöd och hjälp till  barn och ungdomar med psykosociala problem som är socialtjänstens ansvar.