Företagsinformation

Salvame AB 

kontaktinformation

Tegelladan 116
274 91 Skurup

Besöksadress: Tegelladan 116, Janstorp , Skurups kommun

Telefon: 0705-127271 ,
Mail: info@tegelladan.se

Kontaktperson: Christer Hellberg, Salvame AB

 

Basfakta om Salvame AB

För 2019 gäller följande för Salvame:

Salvame AB beräknas omsätta cirka 5 miljoner kronor och har 6 anställda år 2019. Verksamheten utgår från och på HVB hemmet Tegelladan i Skurups kommun. http://Tegelladan.se

Salvames information på Allabolag http://allabolag.se/5569772832/salvame-ab

 

Salvames mål och riktning

Salvames affärsidé är att genom HVB hemmet Tegelladan erbjuda boende, vård och behandling till barn och ungdomar med psykosociala problem. Verksamheten ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde. Verksamheten har en målsättning att växa organiskt genom att utöka och förändra den service och de tjänster som erbjuds.

Salvames mål är etablera sig som en självklar partner till regionens kommuner, som leverantör av tjänster avseende boende, behandling av barn och ungdomar.

För att öka kvaliteten i den service som Salvame erbjuder satsar vi på kompetensutveckling, trygghet och omsorg.  Om egna resurser eller kompetens saknas ska Salvame använda underleverantörer eller partners för att tillgodose dessa behov. Salvame ska också bredda verksamheten där det finns naturliga synergier.

 

Kvalitet

Salvame arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Salvame arbetar genom Tegelladan HVB med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38/)

Salvames deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för Salvame

Salvames nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för Salvame

Salvames resultat i klient - eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för Salvame

 

Medarbetare på Salvame

Antal anställda
Salvame har 6 anställda. Bolagets tre ägare arbetar dessutom operativt i verksamheten.

Antal chefer
1 chef

Utbildningsnivåer
Personal som anställs för att verka som behandlingspersonal skall ha en adekvat utbildning på eftergymnasial nivå. Undantag görs om det krävs specialkompetens och den anställde kan bidra med sådan.

Den genomsnittliga medarbetaren på Salvame har mer än 15 års erfarenhet med barn, ungdomar med speciella behov.

Personalomsättning
Den totala personalomsättningen under 2018 på Salvame var ca 0%.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på Salvame var under 2016 så låg som 10 procent

Kollektivavtal
Salvame har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Ej gjord, kommer senare att presenteras här med länk

 

Ägare- och styrelseinformation

Salvame AB org.nummer: 556977-2832
Bolagsform: Aktiebolag

 

Styrelse

  • Christer Hellberg, Styrelseledamot, Ordförande
  • Robert Kvant, Ulf Göran Nilsson, Styrelseledamöter
  • Phillip Kvant, styrelse suppleant

Ägare
 Salvame AB ägs av tre delägare, genom bolag, Christer Hellberg konsult AB, RK Aktiv AB, Halvnelson Holding i Hörby AB, vars samtliga ägare är verksamma i Salvame.

Bokslut
Revisor: Din Revisor på Hansa KB, Mats Anderberg